Straum i Tidens Krav 6 februar

Epostkorrespondanse med Svorka energi.

Fra: Øystein Folden
Sendt: 13. februar 2006 19:22 Til: firmapost(a)svorka.no Emne: straum i Tidens Krav 6 februar

Naturvernforbundet v/Øystein Folden:

I Tidens Krav 6. februar er Ove Skrøvseth via nokre liner. Der kjem det fram at normalproduksjonen i Møre og Romsdal er 4TWh. I tabellen ved sidan av ser det ut for at normalåret kjem ut med 6 TWh. Istad Nett seier og at normalproduksjonen er 6 TWh. Finst det nokon forklaring på avviket?

Vidare blir det sagt at det er ein kapasitet på import på drøye 4 TWh. Eg har
fått opplyst tidlegare at kraftlina frå Klæbu skulle køyrast med 600 MW levering, dvs. vel 5 TWh aleine. Det er ikkje einaste lina. Etter det eg kan
skjøne er det ikkje kraftlinene inn i fylket som då er kapasitetsproblemet.
Kva ligg til grunn for Skrøvseth sine tal her.

Folk flest får ein oppfatning av energisituasjonen ut frå det dei les i
avisene. Viss dei tala som kjem frå energifolk er feil eller gjeld noko heilt
anna enn det ser ut for, blir det forferdeleg mykje tullball. Desse sakene kan
vere vanskelege nok som det er, så det var fint om proffane held tunga beint i munnen og passer på journalistane litt så det blir rett. Sjølv vi amatørar
gjer som best vi kan.

Øystein Folden

Date: Sun, 19 Feb 2006 20:38:31 +0100 From: Ove Skrøvseth
Subject: SV: straum i Tidens Krav 6 februar To: Øystein Folden

Hei!

Jeg har ikke artikkelen i TK tilgjengelig, men kan ut fra mine PowerPointer gjengi hva jeg har meddelt TK i eget møte her på mitt kontor:

* Normal kraftproduksjon i M&R er 6 TWh – i tørrår kan produksjonen komme ned mot 4,0 TWh
* Historien viser at dagens nett behersker en import av kraft til M&R på ca 4 TWh/år (tilsvarende ca dagens underdekning) med tilhørende kritiske perioder gjennom året (høylastperioder). Dagens nettkapasitet gir ikke rom for at denne «importen» til M&R økes vesentlig, da nettet i en slik situasjon vil bli for svakt i de kritiske perioder gjennom året – høylastperiodene.

Håper dette virker oppklarende.

Vennlig hilsen Svorka Energi AS

Ove Skrøvseth adm. dir Tlf 71 65 91 10 / 951 00 390