Styving av alm må halde fram – også dersom fastnettet til Telenor blir fjerna

Brev frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Ei styva alm i Gylhamrane naturreservat har blitt halde ved like på grunn av at telefonlinja til Telenor går like ved.

Naturvernforbundet ber om at vidare skjøtsel blir prioritert.