Sundalselva i Volda – uttale til søknad om utbygging

Naturvernforbundet påpeika manglar ved søknaden og avviste to av alternativa som uakseptable.

Geir Helge Nilsen i Naturvernforbundet i Ørsta og Volda kan kontaktast på epost ghn(a)hivolda.no.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Ørsta og Volda