Surnadal kommune usamd med Naturvernforbundet om miljøkonsekvensar av kunstgrasbane

Naturvernforbundet har klaga på vedtak om kunstgrasbane på Svissholmen. Surnadal kommune ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å avslå klagen.

Naturvernforbundet meinte søknaden om etablering av kunstgrasbane ikkje hadde vurdert konsekvensar for naturmangfald godt nok.

Surnadal kommune vurderer klagen i si oversending til Fylkesmannen.