SV må redde Kystbuss-suksessen!

Pressemelding fra Hordaland Natur og Ungdom i forbindelse med at Hordaland NU har klaget til Fornyingsministeren på vedtaket til konkurransetilsynet om å forby Kystbuss-samarbeidet.

I mai bestemte Konkurransetilsynet at Kystbussen må legges ned, fordi de mener at samarbeidet mellom Tide og Veolia om denne ruten er ulovlig. Natur og Ungdom er opprørt over vedtaket, og frykter økt bil- og flytrafikk. Derfor har Natur og Ungdom nå klaget saken inn for fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) for å kreve at hun overkjører Konkurransetilsynet og redder Kystbussen.

– Kystbussen er en suksess fordi den går hver time, sier Erik Natvig, nestleder i Hordaland Natur og Ungdom. – Konkurransetilsynet setter dette på spill når de krever at Veolia og Tide skal konkurrere mot hverandre, sier Natvig.

Uten samarbeidet mellom Veolia og Tide vil det være svært vanskelig med timesavganger. Selv om de hadde fått det til hver for seg, ville det være negativt for miljøet dersom to busselskap skulle kjøre hver sine halvfulle busser hver time.

Konkurransetilsynet har vektlagt at hvis Tide og Veolia konkurrerer med hverandre, så kan prisene bli lavere. All erfaring viser at reisetid, frekvens og komfort er mye viktigere enn pris for å få folk til å bruke buss.

– Konkurransetilsynet bommer når de vil ha lavere priser som i praksis går på bekostning av busstilbudet. I en tid der det er helt nødvendig å kutte ned på forurensende bil- og flytrafikk er det bakstreversk av Konkurransetilsynet å stoppe Kystbuss-suksessen, sier Natvig.

Natur og Ungdom sendte tirsdag 5. juni klagebrev til Fornyingsdepartementet, og regner med at fornyingsminister Heidi Grande Røys vil sørge for at Kystbussen kan fortsette suksesshistorien.

For mer informasjon, kontakt:

Erik Natvig

Nestleder i Hordaland Natur og Ungdom

tlf. 45 21 79 90

erik(a)nu.no

Les klagen fra Hordaland Natur og Ungdom