Svar frå Agder energi

Svar på epost 2. oktober 2006.

Øystein Folden, jeg viser til telefonsamtale 28. september.

Agder Energi er en nasjonal vindkraftaktør, og vi utvikler pr. i dag vindkraftprosjekter langs kysten fra Agder til Nord-Trøndelag. De fleste av disse prosjektene er i en tidlig fase.

Av flere årsaker vurderer vi Midt-Norge som et interessant område for vindkraft. Pr i dag har vi oversendt melding til NVE på vindkraftprosjekter i Snillfjord (Svarthammeren), i Aure (Ertvågøy) og på Fosen (Rørvassheia). Meldingene er ennå ikke lagt ut på nettet av NVE, men dersom dere ønsker det kan vi oversende dere meldingene for disse parkene. I løpet av 2-3 uker planlegger vi å sende melding på ytterligere to vindparker på Fosen.

I Møre- og Romsdal har vi for tiden til vurdering andre mulige områder for vindkraft, i tillegg til Ertvågøy. For et par av disse prosjektene er vi i en dialog med grunneiere om avtale for leie av grunn til vindkraftformål.

Når vi utvikler vindkraftprosjekter, prioriterer vi å ha en tett dialog med lokalmiljøet – først og fremst grunneiere og kommune.

Vi er absolutt interessert i et møte med Naturvernforbundet der vi drøfter problemstillinger knyttet til vindkraft. For oss vil ny kunnskap om områdene der vi planlegger prosjekter være verdifull. På et slikt møte vil vil kunne drøfte prinsippielle sider i forhold til vindkraft, og vi kan presentere prosjektene vi har sendt melding på til NVE. Det hadde være fint om dere i forkant av møtet kunne oversende punkter dere ønsker å drøfte i møtet.

Vi planlegger flere møter i Midt-Norge i løpet av oktober, men datoene er ennå ikke fastsatt. Det vil være rasjonelt for oss å legge møtet med Naturvernforbundet i tilknytning til ett av disse møtene, og vi kommer raskt tilbake til et forslag til møtetidspunkt. Det vil muligens være rasjonelt å legge et slikt møte til Trondheim?

Vi ser fram til en god dialog.


Mvh
Øyvind Stakkeland Agder Energi Produksjon Tlf +47 38608676 Mob +47 90743606