Svar frå Coop

Svar til Naturvernforbundet i Tingvoll.

God eftermiddag.

Vi viser til din henvendelsen under og tidligere korrespondanse.

Emballasje: I e-posten under, sendt deg 22.12.09 fra Arnfinn Bye, besvares dine spørsmål ang. mengde emballasje knyttet til ”vinduet” i brødposen og gjenvinning av den brukte emballasjen. Som du ser, reduserer plastvinduet total emballasjemengde med ca 2000 kg årlig for Gomans brødemballasje.

Merking: Vi merker emballasje med standard piktogrammer for gjenvinning, slik at kundene får en enkel og god veiledning til riktig kildesortering av emballasjen. Se vedlagte eksempel, hvor det framgår av piktogrammet at emballasjen skal håndteres som papp/papir.

Håper vi nå kan anse denne saken som ute av verden.

Med vennlig hilsen

Coop Norge Handel AS

Knut Lutnæs

Miljøsjef

Varesikring

Tlf +47 22 89 92 28

Mob +47 905 42 323

E-post: knut.lutnaes@coop.no

Besøksadresse: Østre Aker veg 264

www.coop.no


Fra: Bye, Arnfinn
Sendt: 22. desember 2009 10:06 Til: ‘foldengp@start.no’
Emne: VS: Embalasje – brød

Hei

Viser til svar fra vår emballasjeprodusent.

Med Vennlig Hilsen
Arnfinn Bye

Salgs/markedsleder
Coop Norge Industri AS
Gomanbakeren Holding AS

—————————-

Hei!

Dette er spørsmål som dukker opp fra tid til annen.

Det er slik vi ser det, av svært liten betydning i negativ retning for miljøet, at vinduet ligger på forsiden av et lite utvalg av deres emballasje.

Kvantum:

Vinduet representerer ca 2996 kg pr år. Da har jeg tatt for meg alle vindusposer som dere selger i hele Norge i løpet av 1 år.

Dersom man skulle erstatte dette med papir ville samme feltet kreve ca 5000kg papir.

Altså: Vinduet representerer en senkning i benyttet emballasje / ca 2000kg pr år.

Gjenvinning/Resirkulering:

Nordmenn har for vane å legge brødposer i papirinnsamling uavhengig om det er med eller uten vindu.

Det er informert på hjemmesiden www.loop.no / www.sortere.no

En fremtidig merking av emballasjen kan også være lurt.

I den naturlige resirk prosessen er det uproblematisk å fjerne vinduet det her er snakk om.

Vann og varme skiller de ulike segmentene fra hverandre.

Deretter følger plastmaterialet sitt eget kretsløp.

Jeg kunne forstå Hr. Folden om utgangspunktet var at all emballasje havnet i naturen eller deponi.

Slik er heldigvis ikke virkeligheten. 85% av benyttet plastemballasje fant i 2007 veien tilbake til lukket system.

Nye lover og retningslinjer og et stadig bedre sorterings system i Norge reduserer den potensielle avfallsmengden.

Jeg har latt være å ta med hygiene argumentene.

Ut i fra dette aspekt skulle det ikke vært solgt annet enn poser med innsyn.

mvh

Svein

———————–

Vedlegg til svaret frå Coop