Svar frå Kyrkjerådet

Plastinnpakking tilrådd frå trykkeriet.

From: Rø, Hilde Vormeland

To: foldengp@start.no

Sent: Tuesday, August 18, 2009 1:13 PM

Subject: valgbok

Naturvernforbundet i Tingvoll

Vi har fått et brev ang. pakking av våre valgbøker i plast.

Vår opprinnelig bestilling av bøkene var uten plastpakking. Disse bøkene skulle pakkes 6 og 10 i bunker. Trykkeriet mente da at bøkene burde bli pakket i plast for ikke å bli skadet, de ble pakket med en stram strip.

Vi er enige i at dette ikke var et lurt valg, men vi måtte være sikker på at bøkene ikke ble skadet.

Ved neste utsending skal vi ta ta med oss denne erfaringen.

Med hilsen

Hilde Vormeland Rø

___________________________________________

Hilde Vormeland Rø

Informasjonsrådgiver i Kirkerådet

E-post hvr@kirken.no

Telefon 23 08 12 58 / 48 99 12 58