Svar frå Miljøverndepartementet

Epost 3. oktober 2006 til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har bedt meg takke for henvendelsen din av 4. september.

Statsråden har ingen planlagte besøk i det aktuelle området med det første slik at det blir vanskelig å få til et møte.

Som kjent er verneplan for Reinheimen til sluttbehandling i Miljøverndepartementet. Naturvernforbundets høringsuttalelse er gjennom dette godt kjent, og vurderes på lik linje med alle andre uttalelser og innspill i saken.

Med hilsen,

Aida G. Krogh
Førstekonsulent, Statsrådens kontor
Miljøverndepartementet
agk(a)md.dep.no
tlf.+ 47 22 24 57 01, mob: + 47 47 80 02 24
fax +47 22 24 60 34