Svar frå Møre og Romsdal fylke

Epost til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Viser til E-post vedlagt bilder av kjøreskader ved Gråsjøen. Dette har vært en omfattende sak med over 30 journalførte dokumenter. Oversender to av de siste og mest sentrale: direktoratet sin tillatelse til å gjenopprette Slettåas gamle løp og vår dispensasjon for å frakte gravemaskin gjennom verneområdet på spesielle vilkår. I tillegg er det gitt dispensasjon fra motorferdselsregelverket fra Surnadal kommune, mens en søknad til Rindal kommune om det samme ble trukket av søkeren.

Foruten en privat anmeldelse av kjøringen rundt Gråhaugen er det også levert inn en omfattende anmeldelse av kjøringen fra SNO.

Med hilsen

Asbjørn Børset

Rådgiver

Møre og Romsdal fylke

Areal- og Miljøvernavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde

telefon 71 25 84 67, mobil 41 65 47 85, telefax 71 25 85 10

e-post asbjorn.borset(a)fmmr.no

WEB: www.mrfylke.no

Kjøretillatelse