Svar frå Vestnes kommune

på spørsmål om motorferdsel

Fra: Alexander Connor

Sendt: 15. mars 2007 15:28
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: motorferdsel

hei

Viser til mail ang etterspurnad om søknad om motorferdsel fra Fri Flyt.

Vestnes kommune har dei seinare åra hatt ein praksis med å innvilge landingstillatelser i samband med filming som antas å gi kommunen ein viss reklameeffekt. Fri Flyt fekk dermed løyve til flyving.

Vedtaket er vedlagt i word format.

Med Helsing
Alexander Connor
Jordbruksansvarleg
email: alexander.connor(a)vestnes.kommune.no
tlf: 711 84 080