Svar om brødposer

Svar frå Gomanbakeren Holding AS / Coop Norge Industri AS 21. desember 2009.

Hei Øystein

Beklager sent svar her.

Du kan trygt kaste emballasjen som er på speltbrødet i returinnsamlingen for pappir.

Da det i hovedsak er pappir i emballasjen. Den delen som er av plast vil bli sortert ut hos mottaker av pappiret.

Det er ikke til å underslå at å se utseende av brød er en viktig del av kundens opplevelse og av avgjørelse ved kjøp av brød.

Vi i Goman vil derfor fortsette med å bruke denne type emballasje fremover også.

Med Vennlig Hilsen
Arnfinn Bye

Salgs/markedsleder
Coop Norge Industri AS
Gomanbakeren Holding AS