Svar om Nordøyvegen og miljø

Svar frå Norvald Kjærstad 20. august 2008.

Hei Øystein,

Ref. Din henvendelse til Bjørn Sandnes. Jeg holdt i går et innlegg på et møte vedrørende bl.a. Nordøyvegen hvor jeg presenterte noen faktiske forhold omkring utslipp og drivstofforbruk til skipstrafikk og forventet biltrafikk. Som det fremgår av vedlagte presentasjon er det store bildet i denne sammenheng særdeles klart. Når det gjelder offisielle dokumenter vil dette trolig bli tilgjengelig etter reguleringsarbeidet er fullført. Statens vegvesen starter dette arbeidet i disse dager.

mvh

Norvald Kjerstad

Professor, Nautical Science

Aalesund University College

N-6025 Aalesund, Norway

Tlf: (+47) 7016 1456 / 975 43980

Presentasjon om Nordøyvegen og miljø