Svar på høyringar

Her ligg høyringar skrevet av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.