Svaret er nei

Aud Tennøy var helt klar i sitt innlegg på samferdselsmøtet i Ålesund: Videre vegutbygging i Ålesund er ikke forenlig med en satsing på kollektivtrafikk.

Arrangørene var godt fornøyd med oppmøtet, og debatten var livlig etter Tennøys innledning. Spørsmålet er likevel om politikerne i Ålesund og omlandskommunene har skjønt alvoret; dersom de ønsker byutvikling må de begynne å snakke om andre ting enn vegutbygging. Naturvernforbundet i Ålesund og omeng vil følge opp dette temaet fram mot kommunevalget i 2011.

Mer informasjon: Yngve Birkeland, leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn – telefon 97 40 27 87.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen