Sviing av kystlynghei.

Naturvernforbundet deltar i bevaring av kystlyngheia på Gossen.

Knut Løken forteller fra innsatsen i påska 2023:

I området Småge/Stongneset/Røssøya på Gossen er det et stort område med kystlynghei som man nå prøver å restaurere og bevare. Området er av nasjonal viktighet. For at kystlyngheia skal kunne bevares, må man svi av den gamle lyngen, slik at ny lyng vokser fram. Det må også gå beitedyr der.

Tirsdag i påskeuka var vi noen som brente noen områder med gammel lyng. Dette har vært gjort nå i over ti år, og vi tenker at det etterhvert vil framstå som et fint område, selv om enkelte partier alltid vil bære preg av nybrent lyng.

I tillegg til Naturvernforbundet var også representanter for Statens Naturoppsyn, Forum for Natur- og friluftsliv, saueeierne og kommunen representert.

Hvis du vil være med ved en senere anledning, kontakt fylkessekretæren.