Sykkelbyen Molde?

I ein uttale til planen for ny innfartsveg (E39) til Molde strekar Naturvernforbundet under at det er viktig at det blir sett av areal til gang- og sykkelveg.

Leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden, kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal