Synfaring på Nerås

Naturvernforbundet ber om at dato for synfaring blir endra.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har som settefylkesmann kalla inn til synfaring på Nerås 8. juli 2010. Dette er midt i ferietida, det er ikkje mogleg for Naturvernforbundet å stille. Naturvernforbundet ber difor om at det blir vald ein ny dato for synfaringa.

Brevet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.