Tafatt Enoksen gir økte CO2-utslipp

Pressemelding fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

SFT har i dag anbefalt at Statnett bør få tillatelse til å slippe ut store mengder CO2 fra et mobilt gasskraftverk i Møre og Romsdal. Dersom Odd Roger Enoksen hadde vist en smule interesse for fornybar energi og energisparing ville det ikke blitt nødvendig med sterkt forurensende mobile gasskraftverk, mener Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Statnett har søkt om å få sette opp et mobilt gasskraftverk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Kraftverket skal være reserveleverandør av strøm dersom det skulle bli akutt kraftmangel i fylket. NVE har i dag gitt kraftverket tillatelse til drift i opptil fem måneder, noe som vil gi CO2-utslipp på 367 000 tonn. SFT anbefaler at det gis tillatelse til disse utslippene, men miljøvernminister Helen Bjørnøy har siste ord i saken.

– Det er ille dersom regjeringen legger opp til å forurense seg ut av kraftproblemene i Midt-Norge. Hvis Odd Roger Enoksen hadde vist en smule interesse for strømsparing utbygging av vindkraft og annen fornybar energi, ville det ikke blitt nødvendig med sterkt forurensende mobile gasskraftverk, sier Ane Marte Rognskog, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden kan i løpet av fem måneder levere 0,5 TWh elektrisk kraft. Dersom hele den planlagte vindparken på Ytre Vikna, som ligger i samme kraftområde, hadde blitt bygd ut, ville det gitt en ekstra årlig strømproduksjon på 0,6 TWh – helt uten klimagassutslipp. Vindkraftutbyggingen på Ytre Vikna ble kraftig redusert fordi olje- og energiminister Odd Roger Enoksens støtteordning for fornybar energi er for dårlig til å sikre lønnsomhet i prosjektet.

– I stedet for å bruke milliardbeløp på sterkt forurensende mobile gasskraftverk, burde Odd Roger Enoksen få på plass en støtteordning som fører til utbygging av miljøvennlig vindkraft. Miljøvernminister Helen Bjørnøy må sette foten ned for utslippene som planlegges fra mobil gasskraft i Møre og Romsdal, krever Ane Marte Rognskog.

For spørsmål/mer informasjon, kontakt:
Ane Marte Rognskog, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, telefon: 46413213, e-post: mr@nu.no