Tafjord Kraft utan omsyn for miljøet?

Tafjord Kraft hevdar at ingen miljøinteresser er imot vindkraftprosjektet på Nordøyane. Naturvernforbundet, som har vore litt kritisk til dette prosjektet, lurer på om Tafjord Kraft verkeleg har satt seg så dårleg inn i eit prosjekt dei investerer i.

Alternativt vel kanskje Tafjord Kraft å sjå vekk frå dei innvendingane som har kome. Naturvernforbundet veit ikkje kva som er rett eller verst.

Leiar Øystein Folden kan kontaktast på telefon 918 12 542.

Les brevet frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Tafjord Kraft