Tafjord Kraftvarme må ikkje få bygge oljefyringsanlegg på Buholmen

Eit oljefyringsanlegg med tre ganger så stort oppvarmingskapasitet som dei eksisterande varmepumpene, vil føre til at Ålesund blir ein oljefyrt by, meiner Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. I ein uttale til Møre og Romsdal fylke ber dei fylket om å nekte utsleppsløyve til det planlagte oljefyringsanlegget.

Geir Ole Sætremyr kan kontaktes på telefon 90 85 41 20.

Søknaden frå Tafjord Kraftvarme finst på http://www.mrfylke.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=22662&gid=23124&amid=1142440&g22663=x&g22662=x&

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Utsleppsløyve frå Møre og Romsdal fylke til Tafjord Kraftvarme