Tareoppdrett: Ny næring – nye utfordringar?

I ei fråsegn til Averøy kommune tek Naturvernforbundet opp nokre viktige spørsmål knytt til planane om etablering av tareoppdrett.

Naturvernforbundet peikar på at søknaden manglar nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere konsekvensane av tiltaket.