Tenkjepause om Ryanair

Møre og Romsdal fylke har stansa støtta til etablering av nye flyruter til utlandet frå fylket. Naturvernforbundet meiner dette er ei klok avgjerd. Det gir fylket, Ålesund kommune og Giske kommune høve til å ta ei tenkjepause.

Naturvernforbundet sende i juli i år ein klage til ESA i denne saka. Bakgrunnen er at samferdselssektoren er ein viktig årsak til at utsleppa av farlege klimagassar aukar, og fly er den mest forureinande måten å reise på.

Naturvernforbundet meiner Møre og Romsdal fylke bør støtte tiltak som har ein positiv effekt på miljøet, ikkje auka forureining.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Brev frå Naturvernforbundet til Møre og Romsdal fylke

Brev frå ESA til Møre og Romsdal fylke i september 2006

Redegjørelse fra Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra

Brev frå Møre og Romsdal fylke til ESA 8. september 2006

Brev frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Møre og Romsdal fylke

Avslutningsbrev frå ESA