Tidens Krav med mange feil om gass

Tidens Krav harselerer på lederplass 15 april over de som er motstandere av forurensende gasskraftverk i Norge. Dessverre inneholder lederen flere faktafeil som må rettes opp. Kanskje konklusjonen også blir en annen når man tar utgangspunkt i hva som er fakta? Lars Haltbrekken, nestleder i Naturvernforbundet, forsøker å korrigere.

Feil på feil om gass fra Tidens Krav

Av Lars Haltbrekken, nestleder i Norges Naturvernforbund

Tidens Krav harselerer på lederplass 15 april over de som er motstandere av forurensende gasskraftverk i Norge. Dessverre inneholder lederen flere faktafeil som må rettes opp. Kanskje konklusjonen også blir en annen når man tar utgangspunkt i hva som er fakta?

For det føste hevder lederen at vi sender 99% av den gassen vi tar opp ut av landet. Dette er feil. I følge Gassteknologiutvalgets innstilling som burde være kjent litteratur for en gassivrig avis som Tidens Krav, bruker vi rundt 45% av den gassen vi tar opp selv innenfor rikets grenser. Det er bare litt over havparten som sendes ut av landet.

Norge er også et av de landene i Europa som bruker mest gass per innbygger til verdiskapning i industrien. Disse to enkle fakta ser det ikke ut til at Tidens Krav har fått med seg.

For det andre hevder lederen i avisa at det ikke lar seg gjøre å bygge CO2 frie gasskraftverk i dag. Dette er det mostatte av hva direktøren i Naturkraft, et av selskapene som planlegger bygging av gasskraftverk sier. Han sier at teknologien finnes, men de er avhengige av statlig støtte for å få det til.

For det tredje viser lederen til underbalansen i den norske kraftforsyningen vinteren 2003. Men lederen unnlater å nenvne at denne underbalansen skyldtes at kraftselskapene hadde eksportert store mengder kraft høsten 2002. Hvis vi ser høsten 2002 og vinteren 2003 under ett var det balanse i det norske kraftmarkedet. Høsten 2002 eksporterte vi like mye kraft som vi måtte importere vinteren 2003.

Helt tilslutt unnlater avisa å nevne at Statoil i sin egen konsekvensutredning for gasskraftverket på Tjeldbergodden bruker bakgrunnsmateriale som viser at et gasskraftverk vil føre til mer forurensning enn om vi importerte tilsvarende mengde kraft i den perioden et gasskraftverk skal drives.

Tilslutt en kommentar om at politkerne lar seg styre av naturvernorganisasjonene: Ja hadde det ennå vært så vel.