Tidlegare runde om Raumabanen

Også sommaren 2007 foreslo Vatne nedlegging av persontrafikken på Raumabanen.

Den siste meldinga har Naturvernforbundet ikkje fått svar på:

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal@naturvern.no]
Sendt: 5. juni 2007 13:40
Til: ‘Vatne Oddbjørn’
Kopi: ‘moreromsdal@naturvern.no’; ‘jenny.klinge@stortinget.no’; ‘mr@nu.no’
Emne: SV: Nasjonal politikk frå Senterpartiet?

Det er fleire spørsmål her: 1) Er det god miljøpolitikk å ta penger frå tog for å bruke på veg? Eg kan spørre Natur og Ungdom kva dei karakteriserer dette som. 2) Skal pengane nyttast til betre buss eller til betre veg? 3) Vil du krevje miljørekneskap for samferdselsprosjekt (som Langfjordtunnelen og Nordøyvegen) eller berre for drift av ei avgrensa jernbanestrekning? 4) Hypotetisk: Miljørekneskapen vil truleg vise at det er betre å nytte pengane til betre jernbanetilbod rundt Trondheim, Bergen og Oslo enn til vegbygging i Møre og Romsdal. Då har vi spelt vekk Raumabanen og fått bussen igjen. Skal vi då takke Senterpartiet nasjonalt eller Senterpartiet i Møre og Romsdal?

Øystein Solevåg

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Vatne Oddbjørn [mailto:oddbjorn.vatne@haram.kommune.no]
Sendt: 5. juni 2007 09:36
Til: moreromsdal@naturvern.no
Emne: SV: Nasjonal politikk frå Senterpartiet?

Passasjertrafikken på Raumabanen har store sesongmessige variasjonar, dvs at mykje av trafikken er turistar sommarstida. Dette tilbodet skal oppretthaldast og utvidast. Det vi ser er at gjennomsnittet på ein vanleg dag ligg på ca. 15 passasjerar. Miljørekneskapen vil vise at å dra eit tungt tog oppover Romsdalen med diesellokomotiv med 15 passasjerar er ei dårleg miljøsak.

Andre plassar vil dette ligge til rette og Sp vil satse på toget.

Oddbjørn Vatne,SP


Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal@naturvern.no]
Sendt: 5. juni 2007 08:27
Til: jenny.klinge@stortinget.no
Kopi: Vatne Oddbjørn; moreogromsdal@senterpartiet.no; el@senterpartiet.no
Emne: Nasjonal politikk frå Senterpartiet?

Hei, eg ser Oddbjørn Vatne har eit forslag om å kutte persontrafikken på Raumabanen. Vi veit frå andre miljøsaker (t.d. gasskraft) at Senterpartiet i Møre og Romsdal legg mindre vekt på miljøvern enn Senterpartiet nasjonalt.

Er det ein del av den nasjonale miljøpolitikken til Senterpartiet å fjerne persontrafikken på Raumabanen?Øystein Solevåg Naturvernforbundet i Møre og Romsdal mobile: +47 40 23 47 05 moreromsdal@naturvern.no
www.naturvern.no/moreromsdal

NSB med kraftig passasjervekst

Raumabanen hadde en passasjervekst på hele 14 prosent de første månedene i 2007.

Skrevet av: NTB (mandag, 04.juni 2007 14:28)

Norges Statsbaner (NSB) opplever kraftig passasjervekst over hele landet – både på lokalstrekninger og på langstrekninger.

Regiontogene mellom Oslo og Halden økte med 13 prosent i første tertial i år sammenlignet med første firemånedersperiode i 2006. Og utenlandstogene til og fra Göteborg har i samme periode hatt en økning på hele 22 prosent, går det fram av en pressemelding.

På Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand har økningen de fire første månedene vært på 9 prosent, mens regionstrekningen Kristiansand-Stavanger har økt med 14 prosent.

9 prosent er også trafikkøkningen på Bergensbanen, mens Dovrebanen fra Trondheim til Oslo har hatt 12 prosent flere passasjerer. Rørosbanen fra Hamar til Røros kan vise til 13 prosents økning, mens Raumabanen fra Åndalsnes til Dombås har trukket 14 prosent flere reisende i første tertial mot samme periode i fjor.

– Utviklingen gir NSB all mulig inspirasjon til å gjennomføre omfattende fornyelse av togmateriellet. Dette vil både i kapasitet og i kvalitet bidra til at vi kan gi kundene er enda bedre tilbud, sier visekonsernsjef i NSB Rolf Roverud i en kommentar.