Tillatelse til midlertidig gasskraftverk er unødvendig og uønsket

Miljøverndepartementet har gitt utslippstillatelse til et midlertidig gasskraftverk på Tjeldbergodden. – En helt unødvendig økning i Norges klimagassutslipp, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken.

Gasskraftverket vil slippe ut 367 000 tonn CO2 i året. Det er like mye som utslippene fra 150 000 privatbiler, eller omtrent 1/3 av det et konvensjonelt gasskraftverk slipper ut. I vinter er det god tilgang på kraft i Midt-Norge. Denne situasjonen vil tidligst endre seg neste vinter.

– Det var ingen grunn til å gi denne tillatelsen nå. Situasjonen i Midt-Norge er ikke prekær. Tiden framover burde ha vært brukt til å legge om energibruken fra strøm til varme og til økt satsing på nye fornybare energikilder i regionen, sier Haltbrekken.

Det er planlagt bygging av to slike gasskraftverk. Investeringen vil ligge på 1-2 milliarder kroner til sammen. Dette, sammen med en mulig endring i strømprisene framover, vil kunne øke presset på bruken av gasskraftverket. – Selv om det er stilt strenge krav til når gasskraftverket kan brukes, frykter vi at terskelen blir lav for å ta det i bruk hvis vi ser en liten økning i strømprisen, sier Haltbrekken.

Relaterte saker:
05.07.2007 Naturvernforbundet klager på mobile gasskraftverk på Tjeldbergodden
27.07.2007 – Energisituasjonen i Midt-Norge må løses uten nye utslippsbomber
03.10.2007 Kraftsituasjonen i Midt-Norge: Her er løsningen, Haga

Temasider Spar strøm i boligen Kamp for klimaet – Bli med du også Klimakutt.no Energi og klima

Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid.

Følg natur- og miljøvernsakene – få tilsendt gratis nyhetsbrev fra Norges Naturvernforbund

if (vislink) document.write(‘

Ja, jeg synes dette er en viktig sak og vil bli medlem!‘);

Vedtaket til Miljøverndepartementet