Tillater oljeboring nær viktige gyteområder i strid med miljøfaglige råd

Olje- og energidepartementet trosser flere viktige miljøråd fra regjeringens miljøfaglige etater når de i dag deler ut nye områder til oljeindustrien. Det gis tillatelse til oljevirksomhet nær viktige gyteområder for sild ved Mørebanken. En rekke områder er sårbare og viktige for sjøfugl. Naturvernforbundet mener ordningen med tildelinger i såkalt modne områder må avvikles.

Jim West/Global Aware

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ved flere anledninger advart mot denne tildelingsordningen og frarådet i fjor å lyse ut 19 av områdene som nå er tildelt. Senest i forrige uke gjentok direktoratene kritikken mot denne utlysningsordningen i forbindelse med en nær forestående ny utlysningsrunde.

– De miljøfaglige rådene overkjøres rått og brutalt av regjeringen. Minst 19 av områdene som tildeles, er områder som regjeringens egne miljøfaglige direktorater har anbefalt at det ikke drives oljevirksomhet i. Det tillates oljeboring i kystnære områder hvor skadene på sjøfugl kan bli store, nær områder som er viktige fiskeriområder og nær viktige korallrev, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Blant blokkene som er tildelt er områder med kort avstand til viktige sjøfuglområder langs kysten, blant annet fuglefjellene på Runde, og rett ved gyteområdene for sild ved Mørebanken. Det er stor fare for at et oljeutslipp vil drive med kyststrømmen rett inn i gyteområdene. Derfor frarådet DN oljevirksomhet her.

Omstridt ordning

Ordningen for de såkalte modne områdene, «tildeling i forhåndsdefinerte områder” (TFO), på norsk sokkel er meget omstridt. Etter innspill fra både miljøvernorganisasjoner og fagetater er det gjennomført en evaluering av ordningen. Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga satte i gang evalueringen. Evalueringen har blitt utsatt flere ganger, men regjeringen har nå sagt at den skal ferdigstilles når petroleumsmeldingen legges frem denne våren. Både Klif og DN mener at det ikke bør lyses ut flere områder før evalueringen foreligger.

– Oljeindustrien får gjennom denne ordningen tilgang til sårbare områder ved en ekspressbehandling. Denne tildelingen er både udemokratisk og en fare for miljøet, fastslår Haltbrekken.

– Evalueringen av ordningen blir fort et spill for galleriet når en ikke vil vente på resultatene av evalueringen før en utvider ordningen. Vi mener hele ordningen må avvikles fordi den ikke klarer å ta hensyn til miljøinteressene, sier Haltbrekken.

Mer informasjon

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, tlf 91 61 21 91

Om Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO):
– Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble iverksatt i 2003 som et tillegg til ordinære konsesjonsrunder for å få flere mindre aktører inn på norsk sokkel.
– TFO er en omstridt tildelingsordning fordi den pågår hvert eneste år, og alt areal som blir definert som modent/forhåndsdefinert lyses ut hvert eneste år. Dette betyr at et område blir gjort tilgjengelig for oljeindustrien så lenge det er definert som modent, uavhengig av demokratiske faktorer som regjeringsskifte eller ny miljøkunnskap.
– De ordinære konsesjonsrundene har de siste årene vært arrangert hvert andre år og tildeler utvinningstillatelser i umodne deler av sokkelen.
– Mens en ordinær konsesjonsrunde for nye leteområder starter med at selskapene nominerer blokker de ønsker utlyst, innebærer TFO at området er fastlagt på forhånd.
– Naturvernforbundet mener at TFO-ordningen må avvikles.