Timeekspressen treng betre tilrettelegging på Krifast

Timeekspressen har ført til at fleire parkerer og tek bussen frå Krifast. Dette skaper problem, og Naturvernforbundet ber Statens vegvesen om å leggje betre til rette for busspassasjerane.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les brevet frå Naturvernforbundet til Statens vegvesen