Tips frå medlem om miljøkriminalitet

Eit medlem i Naturvernforbundet har tipsa lokallaget i Molde om skadar etter ulovleg ATV-køyring i Moldemarka.

Hei

På en tur over Varden i dag kom jeg over det som åpenbart må være ulovlig ATV kjøring på både snø og barmark. Skadene i terrenget er betydelige, og vil være synlige i mange tiår fremover.

Kjøringen har funnet sted i det lille dalsøkket rett bak Vardestua. Dalføret må sies å være åsted for de fineste teltplassene i området rundt Varden. I tillegg er det helhetlige inntrykket at Varden og områdene rundt er et av de virkelig store attraksjonene for turisme i Molde.

Slik vandalisme bør derfor ikke gå ustraffet hen. Jeg håper noen av mottakerene av denne eposten kjenner til fremgangen for anmeldelse av ulovlig kjøring i utmark.

Siden jeg hadde et ærend kort tid etter treningsturen min, kunne jeg ikke følge etter hjulsporene for å se hvor de har sin opprinnelse. Min antagelse er likevel at de stammer fra vestlig retning. Både bildene og topografien kan tilsi dette.

Det var tydelige fotspor etter andre langs de gamle hjulsporene. Trolig har også andre enn meg fotografert og dokumentert vandalismen. Hjulsporene vil nok også være tydelige de nærmeste dagene.

Se vedlagte bilder, og kart for koordinater.