Tips oss

Stundom får Naturvernforbundet anonyme tips som er svært vanskelege å bruke. Det er trist. Vi skjønar at tipsar ikkje vil fram i lyset, og det er det råd å respektere. Men ei sak blir oftast mykje betre viss vi kan ha ein dialog med tipsar.

Vi bruker aldri namn på tipsar i ei sak utan at tipsar har gitt oss løyve til det.

Difor køyrer vi ein del saker i regi av Naturvernforbundet og eventuelle foto vi blir samde om kan nyttast vil få fotograf Naturvernforbundet, eventuelt NN.

Difor vil vi rå til at tips blir sendt oss med kontaktopplysningar også i saker der tipsar vil vere anonym.

Bruk gjerne epostadressa vår: moreogromsdal@naturvernforbundet.no

Det er også eit alternativ å ringe til fylkessekretær Øystein Folden på telefon 91 81 25 42.

Brev med bilde kan sendast til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, Rasta 4, 6630 TINGVOLL.