Todalsfjordprosjektet – blir trygg ferge erstatta med rasfarlig veg?

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Sunndal har gitt felles uttalelse til planene om Todalsfjordprosjektet. Det er særlig rasfare som opptar Naturvernforbundet.

I konklusjonen heter det: «Store deler av Virumdalsalternativets traseområdet fra ”Kleivhalsen” til de planlagte tunnelinnslagene er rasutsatt. SÆRLIG området der tunnelinnslagsalternativene er tenkt, er områder der snø- og jordskred tidligere har gått og vil komme til å gå.

Å benytte Virumdalsalternativet vil være å bytte en rastrygg trase i dag mot en ny rasfarlig veistrekning.»

Leder i Naturvernforbundet i Sunndal, Jan-Fredrik Laskerud, kan kontaktes på telefon 97 10 85 01.

Leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden, kan kontaktes på telefon 91 81 25 42.

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Sunndal og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal