Trekk klage på vesentleg terrenginngrep – Håkkåshaugen

Brev frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune.

Tidlegare klage trekt etter at Naturvernforbundet har blitt kjend med at det ligg føre eit notat frå Miljøfaglig Utredning.