Tullball om strøm fra VG

Lesarinnlegg.

VGs kommentator Arne Øverby går mandag 21 juli til angrep på det han kaller en kraftløs norsk energipolitikk. Øverby mener vi har behov for mer vannkraftutbygging. Vern av vassdrag og kamp mot gasskraft har etter Øverbys syn ført til at familier i Midt Norge må betale 7000 kroner mer for strømmen gjennom et år enn andre familier i Norge. I tillegg hevder han at Norske Skog i Trøndelag har 50 millioner i ekstra strømutgifter. Hvordan Øverby klarer å komme fram til disse tallene er for meg høyst uvisst, for tallene er det reneste sprøyt.

Hvis en familie i Midt Norge med normalt strømforbruk skal ha en strømregning som er 7000 kroner høyere enn ellers i landet, må forskjellen i strømprisen ligge på 35 øre/ kwh gjennom hele året. Så høy har forskjellen kun vært ei uke i år. En oversikt fra Statnett viser at forskjellene mellom Midt Norge og Sør Norge kan være store, men ikke så store. Dessuten viser oversikten at forskjellene er svært små om vinteren, den tiden da de fleste av oss bruker mest strøm. Folk i Midt Norge betalte faktisk mindre for strømmen enn folk i sør Norge i hele to måneder sist vinter. Juleuka hvor vi bruker store mengder kraft var prisen nærmere 5 øre lavere i Midt Norge enn Sør Norge. Hvorfor nevnes ikke dette? Kanskje fordi det viser at vi ikke har så store problem med kraftbalansen som enkelte hevder.

For kort tid siden avlyste Statnett den påståtte kraftkrisen i Øverbys egen avis, VG. Statnett hevder vi produserer mer kraft enn vi bruker og dermed har en netto eksport av kraft, noe vi har hatt de fleste år siden nitti tallet. I årene remover vil dessuten klimaendringene øke nedbøren og gjøre vintrene mildere, noe som både øker kraftproduksjonen og reduserer forbruket.

Når det gjelder de påståtte ekstrautgiftene til Norske Skog er det bare å si at Norske Skog har en langsiktig kraftavtale som sikrer dem billig kraft frem mot 2020. Denne ble inngått i 1999. De lider på ingen måte under svingningene i strømprisen.

Øverby klager også over manglende gasskraftutbygging. Nå er det bygget et gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Problemet er bare at det ikke lønner seg å drive det. Strømprisen er for lav, noe som igjen viser at vi ikke har mangel på kraft. Hadde vi hatt det ville gasskraftverket gått for fulle mugger.

At noen ønsker økt kraftutbygging er helt greit, men la oss føre en debatt med fakta og ikke tullball i grunn. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Kraftprisane i 2007