Tur og kurs

Utover våren og sommaren er det planlagd fleire turar og aktivitetar i Tingvoll

April-mai: Møte om naturtypar og naturkartlegging

1.6.2024 Artsjakten. Tur der ein kartlegger flora og fauna. Ved Gjemnes kyrkje. Sabima/Risken er arrangør.

16.6.2024 Villbomstenes dag. Ved Tingvoll museum kl. 13-15. Norsk Botanisk Forening er arrangør.

22. og 23.6.2024 Naturvernforbundet går tur i området Fløystadfjellet og Kamsvågfjellet, og håper at andre også gjer det. Det vil vere mogleg å lære litt om kartlegging av flora.

Desse arrangementa vil du få sjå meir om på denne nettsida. Ønskjer du å vite meir om desse arrangementa, ta kontakt med Øystein Folden.