Tur til Haugedalen

Saman med Forum for natur og fritluftsliv arrangerte Naturvernforbundet ein tur til Haugedalen for å synleggjere det enkle friluftslivet.

Det er utarbeidd ein rapport frå turen.