Turhytte på toppen av Blåfjellet på Meisal

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd er kritiske til bygging av ei turhytte på toppen av Blåfjellet på Meisal i Nesset kommune.

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd rår Meisalfjellet hytteforening til å finne ei enklare løysing.

Fråsegn frå Friluftsrådet

Fråsegn frå Møre og Romsdal fylke