Uregistrert Vestamerikansk Hemlokk ved Holtan

Naturvernforbundet med spørsmål til Statens vegvesen.

Svar frå Statens vegvesen:

Fra: Innerdal Odd Helge
Sendt: tysdag 30. januar 2018 15:12
Til: Øystein Folden
Kopi: Nås Inge Tonny
Emne: 17/2322-14 – Rv. 70 Tingvoll – Meisingset – Uregistrert vestamerikansk hemlokk ved Holtan

Hei

Takker for henvendelsen.

Dette var ukjent for prosjektet, da dette ikke tidligere er registrert/kartlagt i vår rapport over fremmede arter.

Ser ut som at selve treet med hemlokk ikke kommer i konflikt med veiarbeidene, men eventuelle spredninger rundt stammen kan ligge innenfor. Så dette vil vi ta hensyn til og behandle massene der som om dei er infisert.

Har også orientert samt overlevert brevet til entreprenøren som utfører veiarbeidene. Våre kontrollører vil også følge opp denne saken.

Setter stor pris på at uønskede arter, som tidligere ikke er registrert, blir varslet til prosjektet.


Med hilsen
Odd Helge Innerdal
Prosjektleder
Rv. 70 Tingvoll-Meisingset 
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Sanden 39, TINGVOLL
Mobil: +47 47381990  e-post/Lync: odd.innerdal(a)vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-midt(a)vegvesen.no

Tenk miljø – spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?