Ureglementert gjødselspreiing i Tingvoll?

Naturvernforbundet har fått fleire tips om ei husdyrgjødselspreiing som vi har vanskar med å forstå held seg innanfor regelverket. Dette er tema for eit brev til Tingvoll kommune.

Naturvernforbundet ser det ikkje som vår oppgåve å kartlegge kva som faktisk har skjedd, men meiner det er opplagt at dette må undersøkjast nærare av kommunen som har mynde i denne typen saker.

Naturvernforbundet ber om å bli orientert om utfallet av saka.

Øystein Folden er leiar av Naturvernforbundet i Tingvoll. Han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet til Tingvoll kommune