Utbygging av Storfossen i Geiranger og reiselivet

Naturvernforbundet har ved nokre høve tenkt at ville elvar og fossar snart blir eit fenomen som finst på museum, slik utbyggingsiveren for småkraftverk no er. Ei fattig trøyst er at det i Geiranger er komen eit verdsarvområde der turisttilstrøyminga er så stor og økonomisk viktig at vi kanskje kan behalde noko som er vilt der.

Dette skriv Naturvernforbundet i Møre og Romsdal om planane om utbygging av Storfossen i Geiranger. Uttalen er gitt til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Også Norges Naturvernforbund har gitt uttale i saka.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Les uttalen frå Norges Naturvernforbund i saka

Kommentar frå Karl Mjelva