Utbygginga av Gyl kraftverk: Naturvernforbundet er sjokkert

Arbeidet med utbygginga foregår på ein måte som skapar store konfliktar med naturvern og friluftsliv. Om det skuldast vankunne eller latskap er ikkje så viktig for Naturvernforbundet, som ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å reagere mot utbygginga.

– Når Gyl kraft no har starta anleggsarbeidet, ser vi tydeleg at dette ikkje er eit selskap som har til hensikt å produsere «rein kraft», seier Øystein Folden i Naturvernforbundet. Han var søndag 13. mai 2007 på synfaring i området, og i eit brev til NVE peikar han på ei lang rekke tilhøve som burde vore unngått.

– Naturvernforbundet har ikkje avgjort om vi skal melde utbyggar til politiet eller kva andre sanksjonar som kan vere aktuelle i denne saken, seier Folden.

NVE reagerte kontant etter at Naturvernforbundet tok opp denne saka 13. mai. I ein epost til Per Steinar Husby i Hydroplan AS (utbyggaren) om formiddagen mandag 14. mai skriv Tore Olav Sandnæs frå NVE Region Midt dette:

Bygging av Gyl kraftverk Hei! Videresender mottatt brev og bilder fra Øystein Folden, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, til informasjon vedrørende anleggsarbeidene på Gyl krv. Viser til NVEs vedtak i saken (brev av 1.12.2007). Vi mangler fortsatt en del detaljplaner og kan ikke se at vi formelt sett har godkjent dammen bortsett fra at den er sikkerhetsmessig klarert. Ber om en forklaring på dette og melder om at vi vil befare anlegget sammen med utbygger, entreprenør og gjerne med repr. fra Tingvoll kommune. Dette må skje 23. eller 25. mai. Ønsker tilbakemelding på hvilken dag som passer best. Hilsen Tore Olav Sandnæs NVE Region Midt-Norge Tlf. 72 89 65 73 / 482 982 82

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Tingvoll kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet frå Naturvernforbundet til NVE

Gyl kraftverk i Tingvoll – delvis katastrofeområdeFoto: Øystein Folden