Utfordringer for vindkraft som miljøvennlig energikilde

Dette var tittelelen på foredraget Øystein Solevåg fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal holdt på Vindkraftkonferansen i Kristiansund 28. oktober 2007.

Naturvernforbundet er grunnleggende positiv til vindkraft som klimanøytral energikilde, noe verden trenger mer av. Samtidig mener Naturvernforbundet det er viktig å se utbygging av vindkraft opp mot de truslene vi i dag ser mot det biologiske mangfoldet.

Solevåg minte i sitt foredrag om at selv om arter alltid har dødd ut, så var den siste store masseutryddinga av arter for 65 millioner år sidan – da forsvant dinosaurane. Den neste masseutryddinga skjer nå, den skyldes menneskelige inngrep i naturen.

Problemet i dag er altså at arter forsvinner med et slik tempo at vi ikke aner hva effektene blir. Vi vet bare at for hver ny art som forsvinner fra et økosystem, så skjer en større eller mindre endring i et næringsnett som er bygd opp gjennom årtusener. Summen av disse endringene er ingen gitt å forutse. Solevåg understreket verdien av å få på plass fylkesdelplaner for vindkraft, uten at han trodde alle mangler og konflikter automatisk ble løst i disse planprosessene.

Kontakt Øystein Solevåg på 40 23 47 05 for meir informasjon. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Foredraget til Øystein Solevåg