Utfyllinga i Dalasundet – miljøtiltak eller spredning av forurensning

Naturvernforbundet er ikke fornøyd med dokumentasjonen som er lagt fram sammen med søknaden om utfylling over forurenset sjøbunn i Dalasundet i Kristiansund. Naturvernforbundet spør om utfyllingen er ment som et miljøtiltak, eller om dette bare handler om å utvide en oljebase, uten hensyn til at dette kan spre forurensning.

Naturvernforbundet peker blant annet på risikoen for oppvirvling av miljøgifter i forbindelse med skipsanløp, ny forurensning fra havneetablering, manglende miljø- og dokumentasjonskrav til utfyllingsarbeidet og en helhetlig vurdering av forurensningssituasjonen.