Utslepp av blåsesand

Kleven har hatt eit utslepp av blåsesand i Ulsteinvik. Naturvernforbundet har kommentert saka.

Naturvernforbundet forventar at Kleven som ei seriøs verksemd ryddar opp, og har bede om tilbakemelding på korleis utsleppet blir følgd opp.