Utslepp frå Nordmøre Bioel i Tingvoll

I løpet av hausten har Naturvernforbundet i Tingvoll fått i alle fall eit tjuetals spørsmål om kva dykkar verksemd slepp ut gjennom pipa. Ei slik interesse for ei miljøsak i Tingvoll er det årevis sidan vi har merka. Naturvernforbundet har difor spurt Nordmøre Bioel om miljøinformasjon.

Det har kome utførleg dokumentasjon på utsleppa frå Nordmøre Bioel, men Naturvernforbundet i Tingvoll vil følge saka tett framover.

Brev frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Nordmøre Bioel 14. desember 2006

Brev frå Møre og Romsdal fylke til Nordmøre Bioel 18. desember 2006