Utslepp frå verksemd i Kristiansund

Brev frå Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy til Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet har fått gjentatte henvendingar om utslepp frå ei verksemd i Kristiansund. Det er ikkje registrert at denne verksemda har utsleppsløyve.

Naturvernforbundet ber Miljødirektoratet vurdere saken.