Utslepp til Sunndalsfjorden frå Raudsand

Epost frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Miljødirektoratet

Vi er kjent med at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om ein status frå Miljødirektoratet når det gjeld eventuelt pågåande utslepp frå Raudsand. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ber om å få bli orientert med kopi av svaret og eventuelt andre dokument i saka.   Svar kan sendast til moreromsdal@naturvernforbundet.no     Med helsing   Naturvernforbundet i Møre og Romsdal   Øystein Folden