Uttale til melding om djupvasskai på Stranda

Uttale til Stranda kommune.

Naturvernforbundet ønskjer at konsekvensutgreiinga skal ta for seg følgjande i tillegg til det som er nemnt i meldinga:

1. Auka trafikk av store skip i området

2. Avbøtande tiltak

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Norges Naturvernforbunds arbeid

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Saksframlegg Stranda kommune