Uttale til reguleringsplan for Rv. 70 mellom Leikvoll og Åram i Sunndal

Det vil normalt ligge til Naturvernforbundet i Sunndal å seie noko om denne plana etter kvart.

Men vi gjer ingen urett når Naturvernforbundet i Møre og Romsdal seier
følgjande:

Ingen veg er ferdig før mjuke trafikantar har fått ei brukande løysing.

Følgjeleg ønskjer vi lukke til med planarbeidet.

Med helsing

Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 6630 Tingvoll tlf 918 12 542/71 53 33 31 Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet