UTTALE TIL SØKNAD OM KONSESJON – BRUNSTAD KRAFTVERK – SYKKYLVEN

I Sykkylven er det ikkje gjort noko samla vurdering av dei ikkje utbygde vassdraga som er att i kommunen. Dette gjør at saka ikkje er tilstrekkeleg opplyst for å gjere vedtak etter dei krav forvaltningslova set. Naturvernforbundet krev difor at slike opplysningar må kome fram i søknaden.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kan kontaktast på telefon 71 53 33 31 eller 91 81 25 42.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Brunstad kraftverk