UTTALE – VARSEL OM REGULERING – PELSDYRFARM I GRØVDALEN I ISFJORDEN

Naturvernforbundet meiner kommunen gjer klokt i å vurdere på eit breidare grunnlag kvar i kommunen det kan vere eigna til pelsdyrfarm. Pelsdyr er ein så spesiell arealbruk at vi meiner det vil vere den beste måten å få til lokalisering som tar omsyn til dei mange krav som ligg i ei slik sak.

Les uttalen fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Rauma kommune